Terms and conditions

SELLER

Laguna Mov SRL, with headquarters in str. Zizin no. 3, block V75C, sc. 1, ap. 7, sector 3, Bucharest, CUI 17598155, registered with the Trade Register with no. J40 / 8976/2005, authorization for carrying out operations with precious metals and precious stones issued by the National Authority for Consumer Protection no. 0010540 of 23.10.2018. 

SERVICE DESCRIPTION

Evelyncerys.com is a presentation site for silver jewelry with precious and semiprecious stones designed and made by a personal handmade person. The presented products are unique, if the purchase of a similar product is not guaranteed as presented in the image; a 90% likeness is being estimated. The quality of the silver used is superior; after choosing the raw material, every processing step is executed manually.

By filling in the form in the SHOP section, the presented jewelry can be chosen. If you desire a product similar to a product from an existing collection or you want to purchase a product for which the design will be agreed on together with the client, the execution will be done after confirming the order and confirmation of the advance payment, according to the Payment section.

Valoarea finală și modalitatea de plată sunt specificate în fiecare Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător un sumar de comandă pentru Produsele Online, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii sumarului de plată conform legislației în vigoare.

DEADLINE

For the customized products made on special order the execution deadline will be transmitted by email and considered to be accepted only after the written confirmation of the offer.

PAYMENT

Accepted methods of payment are bank transfer and payment at destination. For bank transfers the invoice will be sent by email, the order will be processed after the payment confirmation by email.

For special orders an advance payment of min. 50% of the accepted offer will be considered for starting the execution, the remaining 50% remain be paid before shipment in case of payment option by bank transfer or at delivery in case of payment at destination. Regardless of the payment option chosen, in the case of special orders the 50% advance will be paid by bank transfer based on the advance invoice sent by mail.

acquisition costs; the offer will be communicated to the customer and will be considered accepted only after the acceptance of the offer in writing is confirmed.

Procesarea datelor cardului bancar se va face exclusiv de către procesatorul de plăți, furnizorul nesolicitând și nestocând astfel de informații.

În cazul sistemului 3D Secure pentru plata cu carduri Visa sau MasterCard, datele legate de cardul dumneavoastră, sunt introduse direct în sistemele Visa sau MasterCard, iar în cazul în care cardul dumneavoastră a fost emis de către o bancă certificată în sistemul 3D Secure, autorizarea tranzacției se face doar după autentificarea dumneavoastră în acest sistem – introducerea unui cod/parolă secretă știută numai de dumneavoastră, similar codului PIN la tranzacțiile de la ATM.

DELIVERY

Orders for which the option payment at destination has been chosen and orders for which the confirmation of payment by bank transfer made up to 18.00 on working days was received will be sent the next day and will be delivered within 24 hours during working days.

In the case of special orders a picture will be sent after the order is completed, the product will be sent only after the client's acceptance.

În ziua livrării coletului, agentul companiei de curierat va contacta clientul prin e-mail/SMS sau telefon pentru a indica intervalul de livrare. În cazul în care agentul companiei de curierat nu reușește contactarea clientului, acesta va mai proceda la a doua avizare succesivă (următoarea zi lucrătoare), informându-vă în acest sens. Dacă și a 2-a încercare de livrare este nereușită, coletul dvs va fi returnat către Societate și livrarea comenzii va fi anulată.

În municipiul București bijuteriile pot fi preluate direct din B-dul Iancu de Hunedoara nr. 54, hotel Capital Plaza, dacă sunt expuse în această locație. În această locație nu există posibilitatea plății în numerar sau prin card, se poate achita doar prin intermediul site-ului sau prin link de plată solicitat de către client, dacă nu s-a convenit altă modalitate de livrare cu deținătorul site-ului. Livrarea aleasă de client pentru acest tip de comanda va fi la Produs: ”ridicare personală București”, caz în care nu se percepe contravaloarea expediției, produsul ridicându-se la fața locului. Ridicarea pieselor în acest caz se efectuează direct în locație, produsul considerându-se livrat imediat după efectuarea plății. După efectuarea plății clientul se va adresa personalului din recepție pentru a solicita ridicarea produsului, arătând dovada plății. 

RETURN POLICY

The purchased products can be returned according to O.G. 130/2000, Chapter I, art 4.b within 10 days of receipt, packaged as they were received, only if the products were not carried and present physical traces such as scratches, discoloration, breakage, etc. The product will be accepted only if it corresponds aesthetically, in this case the product cost will be refunded.

In order to avoid misunderstandings, if there are physical traces, the package will be photographed and a report will be prepared together with the representative of the courier company specifying the condition of the package. The customer bears returning costs of the parcel by the same method of delivery in case of non-compliance as described above.

In case the product received is not the ordered one, it can be returned and the value of the product or replacement with a similar product can be requested.

În vederea returnării clientul va contacta deținătorul site-ului, solicitând adresa de returnare sau preluarea directă. 

RĂSPUNDEREA

Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea Cardurilor Cadou, în special pentru pierderea acestora.

Prin utilizarea Conținutului și/sau plasarea Comenzilor, Clientul acceptă în mod expres și fără echivoc Termenii și condițiile Website-ului în ultima versiune actualizată care este comunicată în cadrul Website-ului, existența la data utilizării conținutului și/sau la data plasării Comenzii. Utilizarea Conținutului echivaleaza cu acceptarea modificărilor intervenite asupra Termenilor și Condițiilor Website-ului și/sau a versiunilor actualizate ale Termenilor și Condițiilor Website-ului.

Termenii și Condițiile Website-ului pot fi modificați oricând de către Vânzător, acestia fiind opozabili Clienților de la data afișării în Website. Acceptarea Termenilor și Condițiilor Website-ului se confirmă prin trimiterea Comenzii și/sau prin efectuarea unei plăți online. Vânzătorul nu va putea fi făcut responsabil pentru eventualele erori apărute pe Website din orice cauză, inclusiv din cauza unor modificări, setări, etc., care nu sunt făcute de către administratorul Website-ului. În caz de divergență sau neînțelegeri între Vânzător și Client, se vor aplica Termenii și condițiile valabile la momentul înregistrării pe Website.

FORȚĂ MAJORĂ

Niciuna din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat. Partea care invocă evenimentul de forță majoră este obligată să notifice cealaltă Parte în termen de 5 zile calendaristice de la data producerii evenimentului și să furnizeze înauntrul acestui termen dovezi necesare în acest sens.

Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

LEGEA APLICABILĂ – JURISDICȚIA

Contractul încheiat între Clienți și Vânzători ca urmare a achiziției Produselor sau Cardurilor Cadou Online este supus legii române. În cazul unor eventuale litigii apărute între Vânzător și Clienți/Cumpărători se pot adresa, după caz, Autorității Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, sau pot opta pentru rezolvarea pe cale amiabila ori în fața instanțelor judecătorești competente.