Privacy policy

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Societatea LAGUNA MOV S.R.L., cu sediul în București, sector 3, bl. V75C, sc. 1, ap. 7, înregistrată la Registrul Comerțului nr.J40/8976/2005, CUI 17598155, email evelyncerys at yahoo.com, telefon 0746650693 are calitatea de operator de date cu caracter personal pentru prelucrările menționate mai jos.

Vânzătorul colectează, cu aprobarea Clientului, date personale precum numele, prenumele, adresa de livrare și de facturare, numărul de telefon și e-mail. Scopul colectării și prelucrării datelor este:

– informarea Clienților/Cumpărătorilor privind situația Contului lor inclusiv validarea, expedierea Comenzilor, rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o Comandă, la Cardurile Cadou Online achiziționate. Temeiul legal al acestor prelucrări îl reprezintă executarea contractului încheiat cu Clientul. Datele cu caracter personal prelucrate în acest scop vor fi stocate de Vânzător pe durata pentru care are obligația legală de a păstra documentația financiar-contabilă;

– trimiterea de Newsletter și/sau alerte periodice, prin folosirea poștei electronice (e-mail, SMS). Temeiul legal al acestor prelucrări îl reprezintă consimțământul Clientului. Datele cu caracter personal prelucrate în aceste scopuri vor fi stocate de Vânzător până când Clientul își va retrage consimțământul;

– de cercetare de piață, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul Clientului/Cumpărătorului. Temeiul legal al acestor prelucrări îl reprezintă consimțământul Clientului. Datele cu caracter personal prelucrate în aceste scopuri vor fi stocate de Vânzător până când Clientul își va retrage consimțământul.

Prin completarea datelor în formularul de creare de Cont și/sau de Comandă, Cumpărătorul își dă acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie prelucrate în scopurile prevăzut mai sus.

Prin citirea Documentului ați luat la cunoștință faptul că dreptul aveți următoarele drepturi: de acces la datele cu caracter personal, de rectificare sau ştergere a acestora, de restricţionare a prelucrării sau dreptul de a se opune prelucrării, precum şi a dreptului la portabilitatea datelor. Clientul are dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

De asemenea, Laguna Mov SRL poate furniza datele cu caracter personal ale Cumpărătorului altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora și numai în scopurile mai sus menționate, prin care garantează ca aceste date sunt păstrate în siguranță și ca furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizorilor de servicii de curierat, furnizorilor de servicii de plată/bancare sau alte servicii, asiguratori.

Informațiile Cumpărătorului cu caracter personal pot fi furnizate către Poliția Română, parchete, instanțe judecătorești Agenția Națională de Administrare Fiscală și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

 În cazul prelucării datelor cu caracter personal în baza consimțământului Clientului, acesta din urmă are dreptul de a-și retrage consimțământul la orice moment printr-un simplu email la adresa evelyncerys at yahoo.com. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuată anterior.

Datele cu caracter personal nu vor fi transferate către o ţară terţă sau o organizaţie internaţională. Nu există un proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri.